PROFESIONÁLNE
ZARIADENIA

Vlastnosti a výhody

Vlastnosti a výhody

Presne dávkovaný výkon

  

Leave home                  

Leave home - Opustenie domu

Funkcia „Leave home“ od Hitachi, je toho času jedinečná na trhu a zabraňuje poklesu teploty priestoru pod 10°C, ak sa v ňom dlhšiu dobu nezdržiavate (napr. počas dovolenky).   Tým zabránite vychladnutiu prietoru a tvorbe plesní. Trvanie funkcie môže byť individuálne nastavené. Ak napríklad cestujete na tri týždne na dovolenku a tomu zodpovedajúc nastavíte túto funkciu na 21 dní, po tomto čase sa zariadenie spustí do predtým nastavenej „normálnej“ prevádzky

Fukcia Leave Home

Trvalá prevádzka leave home

Powerful

Powerful - Výkonný režim

Maximalizujte chladiaci alebo vykurovací efekt. Touto funkciou rýchlo dosiahnete želanú teplotu. Po maximálne 20 minútach sa zariadenie prepne naspäť do predošle nastavenej prevádzky.

Silent

Silent -Tichý režim

Táto funkcia Vám umožňuje zvoliť najnižšie otáčky ventilátora, pre maximálnu redukciu hlučnosti. Je na Vašom výbere, aký stupeň otáčok ventilátora má byť zvolený.

Comfort Airflow

Comfort Airflow - Komfortný tok vzduchu

Senzor zachytí aktuálnu pozíciu osoby v priestore. V režime kúrenia, ako aj chladenia, je na diaľkovom ovládaní možný výber, či má byť prúd vzduchu na osoby vedený priamo alebo nepriamo.

Operation lock

Operation lock - Uzamknutie prevádzky

Režim prevádzky (kúrenie/ chladenie), môže byť cez diaľkové ovládanie alebo plošnú dosku vnútornej jednotky uzamknutý. Uzamknutie pomocou diaľkového ovládača je napr. potrebné v prenajímaných chatách, domoch alebo bytoch, kde má byť nájomníkovi zakázaná zmena prevádzky.

Skutočný zážitok

Nano

Nano-titánový wasabi filter

V niektorých našich modeloch sa nachádza vysoko moderný Hitachi nano-titánový filter, ktorý výrazne zlepšuje funkcie odstránenia zápachov a odstránenia častíc. Oxid titánu je už dlhé roky využívaný ako fotokatalyzátor, ale Hitachi tento materiál vylepšilo tým, že veľkosť jeho častíc zmenšilo, až na úroveň nanometrov - viac ako 1.000-násobne menšiu úroveň, ako u normálnych antibakteriálnych prostriedkov. Preto dokáže tento veľmi jemný katalyzátor zachytiť aj najmenšie znečistenia, ktoré cez iné filtre bežne preniknú. Toto vedie k lepšej kvalite vzduchu cirkulujúceho v priestore. Účinnosť nano-titánového materiálu sa neznižuje ani nevymizne, pretože sa častice neukladajú na jeho povrchu. Filter môže byť permanentne využívaný.

Nano-titánový wasabi filter princíp fungovania

Stainless clean

Stainless clean - Nerezovo čisté

Všetky časti prichádzajúce do styku so vzduchom sú zušľachtené nerezovou oceľou. Znečistené častice sa preto nemôžu zachytiť vo vnútri zariadenia a tvoriť škodlivé látky. Obzvlášť alergici zaregistrujú výrazný nárast kvality vzduchu. Výsledok Vám dovolí nadýchnuť sa.

Čisté riešenie

Washable filter

Washable filter - Umývateľný filter

Niektoré z našich zariadení obsahujú umývateľný uhlíkový a antibakte-riálny vzduch čistiaci filter. Filtrami môžu byť zachytené a neskôr ľahko odstránené malé čiastočky prachu, pele a zápachy. Filtre sú umýva-teľné a môžu byť viacnásobne použiteľné.

One-touch clean

One-touch clean - Jednodotykové čistenie

Najmä pri krátkych časoch prevádzky, nebýva tepelný výmenník správne vyčistený. Vo vnútri prístroja sa tým môže zvýšiť živná pôda pre škodlivé látky. Táto funkcia zabezpečuje, stlačením jedného tlačidla na diaľkovom ovládači, správne vyčistenie zariadenia. Túto funkciu odporúčame aktivovať po každom chladení.

Air Purifying

Air Purifying - Čistenie vzduchu

Možnosť čistenia vzduchu v našom Premium zariadení zahŕňa automatické čistenie filtrov, ionizáciu vodných pár, ako aj nerezovo- plazmové čistenie vzduchu. Ionizované vodné pary sa rozložia v celom priestore, naviažu na seba častice a zápachy, ktoré sú následne spätne privedené do zariadenia. Súčasne sú pomocou dvoch plazmových elektród emitované záporné ióny. Záporné ióny s naviazanými kontaminantami zo vzduchu sú vedené k nerezovému filtru s mikrositom, kde sú bezpečne zachytené. Týmto je zabezpečené intenzívne čistenie vzduchu.

Air Purifying - Čistenie vzduchu

Ekologické? Prirodzene!

erp smernica ikona

ErP smernica

Smernica ErP (Enery Related Products) sa zameriava na požiadavky podpory ekodizajnu spotrebičov spotrebujúcich elektrickú energiu. Prvá kategória vykurovacích prístrojov sa zameriava na všetky tepelné čerpadlá vzduch-vzduch, s výkonom (v kúrení a chladení) menším ako 12kW, ktorá je v EÚ v platnosti od 01.01.2014. HITACHI sa vždy snažilo vytvárať produkty zákaznícky orientované, ako aj šetrné k životnému prostrediu. Z týchto dôvodov vyvinulo HITACHI zariadenia s výrazne vyššou účinnosťou, ako sú minimálne účinnosti požadované týmto nariadením. Tým získate väčší komfort a ešte vyššie úspory energií. Do budúcna budú všetky naše klimatizačné zariadenia, ktoré sú zahrnuté do uvedeného nariadenia, označené energetickým štítkom. Toto Vám na prvý pohľad poskytne informáciu, s akou spotrebou energií môžete počítať, ak budete zariadenie používať. Čím je zariadenie lepšie, tým menej elektrickej energie spotrebuje. Ak budete brať do úvahy energetický štítok, ušetríte tým Vaše peniaze. Čím nižšie v poradí sa zariadenie nachádza, tým má vyššiu spotrebu elektrickej energie. Všetky naše zariadenia klimatizačné zariadenia dosahujú minimálne energetickú hodnotu A+. Vedľa uvedený príklad nášho zariadenia dosahuje energetickú účinnosť A+++ - dôkaz obzvlásť nízkej spotreby.

Eco function

Eco function - Ekologická funkcia

Ekologická funkcia Vám umožňuje usporiť energiu a tým aj Vaše náklady. Výkon je obmedzený stlačením tlačidla a teplota je zodpovedajúco prispôsobená. Úspora energie samozrejme závisí od viacerých parametrov, ako je vonkajšia teplota, teplota priestoru, teplota nastavená na zariadení, ako aj od zariadenia samotného.

Eco Sensor

Eco Sensor - Ekologický pohybový senzor

Pomocou nášho Eko pohybového senzora, disponujete s ďaľšou funkciou, pre úsporu energie a tým aj nákladov. Dva zabudované senzory pravidelne kontrolujú intenzitu pohybu v priestore a tomuto automaticky prispôsobujú teplotu. Ak prístroj zaznamená iba nízku aktivitu, automaticky znižuje výkon, čím sporí elektrickú energiu. Pokiaľ sa ku klimatizačnému zariadeniu priblíži osoba, bude aktuálny režim prevádzky taktiež automaticky redukovaný a bude aktivovaný režim úspory energie.

Detsky ľahká obsluha

Timer

Timer - Časovač

Nové, toho času na trhu jedinečné infračervené diaľkové ovládanie, obsahuje týždenný časovač, ktorý robí prevádzku zariadenia ešte komfortnejšou. Každý deň môže byť naprogramovaných až do 6 časov ZAP alebo VYP-nutia. Ďalej môžu byť uložené dva rozdielne týždenné časovače, napr. letná a zimná prevádzka. To znamená možnosť 2 krát 6 volieb pre každý deň, 7 dní v týždni. Nadto ovládač obsahuje hodinový časovač, nastaviteľný v trvaní 1, 2, 3 alebo 7 hodín. Postará sa Vám o komfortný spánok, cez príjemnú teplotu priestoru a zníženým prúdom vzduchu. V závislosti od nastaveného času, sa znižujú otáčky ventilátorov na vnútornom a vonkajšom zariadení. Týmto sú tichšie a Vy navyše šetríte energiu.

info

Info tlačidlo

Informačné tlačidlo Vám jedným pohľadom zobrazí na LCD displeji dôležité informácie. Môžete si zobraziť teplotu priestoru a vyvolať nastavenia priamo z prístroja, prípadne si zobraziť spotrebu energií za aktuálny alebo predchádzajúci mesiac. Takto máte v každom čase úplný prehľad a Vaše náklady pevne v rukách.

Štandardný diaľkový ovládač

Energeticky úsporné riešenia klimatizácie

Prežívanie života začína doma. Preto na optimálne bývanie ponúkame veľký výber klimatizačných zariadení pre Váš individuálny pocit pohody. Najnovšia generácia zariadení Vás osloví v mnohých ohľadoch. Naše prémiové zariadenia ponúkajú cez ušľachtilý dizajn, inovatívny nerezový filter a ionizátor vodných pár najvyšší komfort, čistý vzduch bez alergénov a jedny z najvyšších účinností na svetovom trhu.

KONTAKT

Oficiálny distribútor

COOL, s.r.o.
Rezedova 5,
821 01 Bratislava

logo cool clima

+421-2-43 63 75 81
+421-2-43 63 75 82

mail@coolclima.sk
www.coolclima.sk
  • Podokenné Shirokuma NOVÉ

    Slideshow

  • Štandardny dialkovy ovladac

    Slideshow

  • Zariadenia Premium

    Slideshow