PROFESIONÁLNE
ZARIADENIA

Výhody a vlastnosti tepelných čerpadiel

Výhody a vlastnosti tepelných čerpadiel

Celkom jednoducho s Hitachi

Objavte, ktoré funkcie našich tepelných čerpadiel Váš život uľahčia príjemným a efektívnym spôsobom. Naše zariadenia sú skonštruované na vysokoúčinný spôsob prevádzky. Tým Vám šetria náklady a sú orientované na budúcnosť, spotrebovávaním menšieho množstva zdrojov
Obzvlášť vhodné pre rekonštrukcie

Obzvlášť vhodné pre rekonštrukcie

V starých budovách sú často použité vykurovacie systémy, ktoré pre správnu funkciu potrebujú teplotu vody až do 80 °C. Pre efektívne dosiahnutie týchto vysokých teplôt sú u Yutaki S80 v kaskáde zapojené dva chladiace okruhy (R410a + R134a). R410a je nasadený pre nízke a R134a pre vysoké hodnoty teplôt. Regulácia je nastavená na voľbu najúčinnejšieho spôsobu prevádzky. Na základe tohoto pracujú obidva chladiace okruhy iba vtedy, ak sú požadované vysoké teploty vody vo vykurovacom okruhu. Toto je toho času na trhu jedinečné. Ak sa neskôr vymenia staré tepelné telesá za nízkoteplotné alebo za podlahové vykurovanie, systém sa na toto sám prestaví. Kompaktné rozmery vnútornej jednotky umožnujú zabudovanie do menších priestorov.

Ohrev TÚV s funkciou proti legionelám

Ohrev TÚV s funkciou proti legionelám

Pomocou zabudovanej funkcie proti legionelám (pravidelná dezinfekcia) je možná periodická tepelná dezinfekcia zásobníka TÚV. Toto je zvyčajne potrebné pri dlhšej neprítomnosti. Teplá úžitková voda je v zásobníku na dlhší čas zohriata na vysokú, užívateľom prednastavenú teplotu.

Vhodné pre podlahové vykurovacie systémy

Vhodné pre podlahové vykurovacie systémy

Kto nechce použiť vykurovacie telesá na stenách, môže s tepelnými čerpadlami série Yutaki M & S bezproblémovo pripojiť efektívne podlahové vykurovanie.

Diaľkové ovládanie bez kábla

Diaľkové ovládanie bez kábla

Diaľkové bezkáblové ovládanie Vám umožňuje zmenu teploty priestoru a cez nastavenia týždenného časovača priamu reguláciu ohrevu teplej úžitkovej vody a kúrenia. Ak sa rozhodnete pre dva rozdielne vykurovacie okruhy, máte pre každý okruh k dispozícii samostatné diaľkové ovládanie. Obsluha je jednoduchá a podsvietený displej zabezpečuje lepšiu čitateľnosť. Pri rekonštrukciách týmto nie je nutné osadenie prepojovacieho kábla. To sporí čas a náklady.

Kompaktné zariadenie v opcii s riadiacim modulom

Kompaktné zariadenie v opcii s riadiacim modulom

Naše Yutaki M spája vnútorné a vonkajšie zariadenie do jedného vonkajšieho zariadenia, čím sa výrazne skracuje čas montáže. V dome pripojený riadiaci modul môže byť jednoducho a ľahko pripojený, keďže so svojim kompaktným a miesto šetriacim „plug & play“ riešením v sebe zahŕňa všetky dôležité funkcie pre vykurovací systém.

Nominálny vykurovací výkon do −15 °C

Nominálny vykurovací výkon do −15 °C

Až do vonkajšej teploty −15 °C kúri naše Yutaki S80 s neklesajúcim výkonom. Aj pri nízkych teplotách do −20 °C klesá vykurovacia krivka iba mierne. Bivalentný / doplňujúci zdroj vykurovania je preto nepotrebný.

Funkcia chladenia

Funkcia chladenia

Yutaki S umožňuje pri využití fan coilov, stenového alebo stropného chladenia popri kúrení aj chladenie priestorov v lete.

Max. 60 °C v prevádzke tepelného čerpadla

Max. 60 °C v prevádzke tepelného čerpadla

60 °C výtlačná teplota (do −5 °C vonkajšej teploty) ponúka najvyšší komfort pre konvektory, nízkoteplotné radiátory, podlahové kúrenie a teplú úžitkovú vodu.

S doplnkovými elektrošpirálami

S doplnkovými elektrošpirálami

Interné elektrické dokurovanie môže byť aktivované, pre zabezpečenie požadovanej výtlačnej teploty aj pri extrémne nízkych vonkajších teplotách. Prípadne takto môže byť spustená núdzová prevádzka. Ohrev teplej úžitkovej vody nemôže byť vykonávaný s týmto doplňujúcim elektrickým kúrením pri normálnej prevádzke.

Regulácia cez ekvitermickú krivku

Regulácia cez ekvitermickú krivku

Každý dom potrebuje prívod tepla individuálne. Našou reguláciou môžete presne nastaviť požadovaný vykurovací výkon. Pri vysokej vonkajšej teplote je požadovaný menší a pri nízkej vonkajšej teplote vyšší tepelný výkon. Vy sami rozhodnete, koľko energie chcete použiť. Normované vykurovacie krivky Vám pritom pomôžu nájsť správne nastavenie.

Regulácia bivalentných systémov

Regulácia bivalentných systémov

Od určenej teploty sa pripojí druhý zdroj tepla. Výhoda: ak je táto teplota dobre zvolená, trvá iba okamih a je pripojený dopnkový zdroj, napr. elektrické špirály, elektrokotol, prípadne sa na potrebu tepla počas najchladnejších dní v roku využije (už stávajúci) plynový kotol

Možné pripojenie solárnej zostavy

Možné pripojenie solárnej zostavy

Je možné prepojenie so zabudovanou solárnou zostavou, doplňujúcou vykurovací systém a ohrev teplej úžitkovej vody. Prepojenie s bivalentným zásobníkom ohrevu TÚV je možné, nutné je prepojenie regulácií.

R410a

R410a

Hitachi vo všetkých zariadeniach používa chladivo R410a , pre zabezpečenie kontinuálneho vývoja účinných techník úspory energie a pre zaručenie zníženia spotreby elektrickej energie

Split - delený systém

Split - delený systém

„Split systém“ hovorí o skutočnosti, že sa u tepelného čerpadla jedná o zariadenie obsahujúce vnútornú a vonkajšiu jednotku, ktoré pracujú iba spoločne. Pri prepojení vnútornej a vonkajšej jednotky do uzavretého okruhu s pracovným médiom, nie je potrebná voda. Pracovné médium v rozvodoch nemôže zamrznúť ani pri extrémne nízkych vonkajších teplotách.

Smart Home

Smart Home

Všetky naše tepelné čerpadlá je možné priamo regulovať cez domácu automatizáciu TaHoma® od Somfy a priamo ich integrovať do celkového konceptu „inteligentného bývania“. Všetky nastavenia môžu byť s maximálnym komfortom, úsporami energie a zaručenou bezpečnosťou, definované a nastavované cez internet.

Podpora pre tepelné čerpadlá Hitachi

Podpora pre tepelné čerpadlá Hitachi (Slovensko)

Na Slovensku je v rámci podpory výroby energie z malých obnoviteľných zdrojov podporný program, ktorý je bližšie posísaný na stránkach www.zelenadomacnostiam.sk od Slovenskej informačnej a energetickej agentúry SIEA, www.siea.sk.  Podpora sa týka fyzických osôb - nepodnikateľov.

KONTAKT

Oficiálny distribútor

COOL, s.r.o.
Rezedova 5,
821 01 Bratislava

logo cool clima

+421-2-43 63 75 81
+421-2-43 63 75 82

mail@coolclima.sk
www.coolclima.sk
  • Podokenné Shirokuma NOVÉ

    Slideshow

  • Štandardny dialkovy ovladac

    Slideshow

  • Zariadenia Premium

    Slideshow