PROFESIONÁLNE
ZARIADENIA

Vlastnosti a výhody

Vlastnosti a výhody

Dobré dôvody pre výber klimatizačných systémov Hitachi

Výkonné vnútorné jednotky

Flexibilný System Free

S našim System Free máte neobmedzené možnosti. Skombinujte potrebné vnútorné a vonkajšie jednotky a tým znížte klientove náklady. Či už vonkajšie zariadenia série PAC-Utopia alebo VRF zariadenia série SetFree. Všetky série využívajú rovnaké vnútorné jednotky a ovládače. To je vynaliezavé!

Rozsiahla škála produktov

Hitachi Vám ponúka veľké množstvo vnútorných zariadení. Tieto môžete ľubovoľne kombinovať. Potrebujete v jednom priestore 4- smerné kazety a v inom elegantné nástenné zariadenie? V treťom dokonca zabudované kanálové zariadenie? Žiadny problém. Vy vyberiete potrebné vnútorné jednotky a jednoducho ich pripojíte, bez rozmýšľania či PAC alebo VRF systém. To je jednoduché!

Pozoruhodné pokrytie výkonov

EnEV nariadenie (o úsporách energií) pre energeticky úsporné budovy vyžaduje zariadenia s nízkymi výkonmi. Naše vnútorné zariadenia preto bodujú so svojím širokým pokrytím výkonov. Tým môžete pohodlne, šmahom ruky, vyriešiť každú potrebu klimatizácie a súčasne dodržať všetky nariadenia energetickej účinnosti. Od chladiaceho výkonu 1,7 kW až do 28 kW môžete ľubovoľne vyberať a zostavovať. Navyše prispôsobiť výkon individuálnej situácii prepínačmi nahor alebo nadol. To je univerzálne!


Univerzálne vonkajšie jednotky

Kompaktné

Naše vonkajšie zariadenia majú kompaktný dizajn, ktorý umožňuje inštaláciu výkonných zariadení aj na malej ploche. Tiež prevoz a umiestnenie je vďaka zníženej veľkosti a váhe jednoduchší. Náš PAC systém Utopia IVX nadto ponúka vodorovný výfuk, ktorý potrebuje podstatne menej miesta, pričom má výkon VRF zariadení. To je praktické!

Kombinovateľné

Obzvlášť náš VRF systém je možné individuálne navrhnúť vďaka praktickej modulovej zostave. Tým získate presne ten výkon, ktorý potrebujete. Navyše naše PAC- zariadenia môžete kombinovať v rozmedzí 50 – 120 % vo vzťahu k výkonu vonkajšieho zariadenia a od 5 do 33 kW . Tým získate zjednodušenú verziu VRF. To je rozumné!

Individuálne

Náš PAC systém Utopia IVX Vám umožňuje individuálne regulovať každý priestor podľa potreby. Na jednu vonkajšiu jednotku môžete pripojiť až do 8 vnútorných jednotiek. VRF séria SetFree FSXNH(E) umožňuje pre všetky strany budovy perfektnú klímu za každého počasia. Tým zákazník šetrí energiu a tým aj náklady. To je rozmanité!


Technika

Jeden konektor ponúka všetky možnosti

S konektorom PCC1A sú všetky zvyčajné doplňujúce plošné dosky zbytočné. Na využitie dodatočných funkcií stačí pripojenie cez tento jednoduchý, univerzálny konektor. plne bez dodatočnej námahy. Štandardné vstupné / výstupné signály vnútorných a vonkajších zariadení Hitachi umožňujú okrem iných nasledovné funkcie:
 • Diaľkové zapnutie / vypnutie
 • Hlásenie poruchového stavu
 • Pevné nastavenie chladenia / kúrenia
 • Signál prevádzky
 • Signál chladenia / kúrenia
 • Stop kompresora

Regulácia systémov H-Link II

H-Link II využíva iba dva prenosové káble, ktoré môžu prepojiť všetky vonkajšie zariadenia až do 16 chladiacich okruhov a zapojiť do série všetky vnútorné a vonkajšie jednotky. Výhody tohoto systému sú:
 • Flexibilné možnosti zabudovania
 • Žiadne požiadavky ohľadne polarity
 • CS-Net-pripojenie cez vnútorné alebo vonkajšie zariadenie
 • H-Link II kmôže prepojiť až do 160 vnútorných jednotiek
 • Dĺžky káblov až do 1.000 m (5.000 m s H-Link zosilňovačom)

Diagnóza cez ovládač PC-ARF

Cez grafický káblový ovládač PC-ARF môžete odčítať všetky podstatné údaje systému. Prirodzene sú všetky údaje uložené, sú obzvlášť vhodné, ak by prišlo k poruche.

Diagnóza vonkajších zariadení:

Cez 7-segmentový displej môžete jednoducho a pohodlne odčítať všetky relevantné údaje.

HiToolKit softvér

Rozsiahly softvérový balík Hitachi HiToolKit bol vyvinutý pre aktívnu podporu plánovania. Softvér Vám umožňuje prejsť rýchlo a jednoducho cez výberové fázy jednotlivých oblastí iba v šiestich krokoch, až k zostaveniu kompletného projektu. Náš podporný produkt Vás krok za krokom prevedie cez nasledovné témy:

 • Výber zariadení
 • Plán inštalačných rozvodov
 • Plán elektrických rozvodov
 • Zoznam jednotlivých výkonov
 • Súpis zariadení a materiálov
 • Podpora pri spustení do prevádzky

K tomu sezónne zhodnotenie systému, ktoré presne zhodnotí spotrebu a rozloženie nákladov za energie v priebehu roka. Softvér je určený pre obchodnú, kancelársku, privátnu a priemyselnú oblasť.

HTK PAC účinnosti NOVÉ

HTK PAC Výpočet sezónnej účinnostiVýpočet sezónnej účinnosti
Náš nový Hi-ToolKit obsahuje dodatočný nástroj na výpočet sezónnej účinnosti (SEER /SCOP) podľa reálnych požiadaviek na systém. Navyše obsahuje dodatočné informácie, pre
zabezpečenie, aby celková realizácia zvolených zariadení v zmysle účinnosti, inštalačných údajov, veľkostí atď., bola správne prevedená. Týmto Vás účinne podporujeme a dávame Vám všetky istoty potrebné k správnemu projektovaniu. 
Okrem iného získate údaje k:

 • Výkonu chladenia/kúrenia v priebehu roka
 • SEER
 • SCOP
 • Náklady na chladenie/kúrenie v priebehu roka
 • Porovnávaciu tabuľku vonkajších zariadení so sezónnymi účinnosťami, príkonom, EER, COP a nákladmi


Technológia kompresora

Zlepšený systém premazávania

Kompresory používajú na premazávanie systém tlakového rozdielu, ktorý využíva rozdiely tlaku medzi saním a výtlakom. Tým je premazávanie presné a veľmi spoľahlivé v celom pracovnom rozsahu – dokonca aj pri nízkych frekvenciách. Tým je životnosť kompresora podstatne dlhšia.

Ochrana pred kvapalinovými rázmi

Ak kompresor nie je v prevádzke, pohyblivá špirála stojí v ráme a priestor kompresie je otvorený. Pri spustení kompresora sa vytvára
tlak v komore pod špirálou, tlak ju vytláča nahor – oproti pevnej špirále – a tým sa kompresný priestor uzavrie. V prípade, že sa teraz
kvapalina dostane do kompresného priestoru, zatlačí týmto vytvorený protitlak špirálu nadol, čím môže kvapalné chladivo cez
vzniknutý otvor uniknúť a tlakový rozdiel je vyrovnaný bez úderov spôsobených kvapalinou.

Redukcia hluku a vibrácií

Stláčanie je vykonávané rovnomerne v celom kompresnom rozsahu, čím sa redukuje hladina hluku a vibrácií. Kompresor je ešte tichší vďaka tlmiaco pôsobiacej vysokotlakej konštrukcii a nízkemu počtu stavebných častí, čo taktiež redukuje možné zdroje vibrácií.

Špirálový kompresor

Vysokotlaký rám je súčasne účinným odlučovačom oleja. Znižuje množstvo oleja cirkulujúceho v okruhu, čím zvyšuje výkon výmenníka. Okrem toho nemôže počas zastavenia do kompresnej komory vniknúť žiadny olej – tým je účinne zamedzené zmiešavaniu a tvorbe olejovej peny. Dodatočný úžitok tohto typu konštrukcie: nasatý plyn necirkuluje v motore, čím teplo motora dodatočne nezohrieva chladivo.Toto je obzvlášť dôležité pre účinnú prevádzku pri nízkych teplotách.

Vlastnosti kompresora:
 • Optimalizované uloženie
 • Asymetrická špirála
 • Zjednodušená štruktúra spätného prívodu oleja
 • Zlepšený systém premazávanía
 • Vysokotlaký rám
 • Ochrana pred kvapalinovými rázmi
 • Redukcia hluku a vibrácií

Nižšia strata výkonu pri nízkej okolitej teplote

Nové vinutie, ako aj vylepšený DC inverter motor, zvyšujú výkon kompresora – obzvlášť pri nízkych otáčkach. Tým sa zvyšuje vykurovací výkon, čo sa výrazne prejavuje pri nízkej okolitej teplote.

Jednosmerný kompresor

Jednosmerný kompresorJednosmerný kompresor má zvýšenú účinnosť v najviac využívaných pracovných rozsahoch medzi 30 a 40 Hz. Kompresor obsahuje rotor rozdelený na dve časti s odsadenými elektrickými pólmi – to zabraňuje elektromagnetickým poruchám a vzniku hlučnosti. So súčasným použitím silných neodýmových magnetov sa v celom pracovnom rozsahu zvyšuje účinnosť. Výsledný efekt: zlepšený výkon a nizke rýchlosti znižujú spotrebu. To sa pozitívne prejaví v ročných prevádzkových nákladoch.

Celkom jednoducho s Hitachi

Našim cieľom je pre Vás vytvorenie čo najjednoduchšieho pracovného dňa a najvyššie možné uspokojenie Vášho zákazníka. Z tohto dôvodu veľa investujeme do ďaľšieho vývoja našich zariadení. S nami má Vaša myšlienka riešenia klimatizácie znieť Vášmu klientovi jednoducho. Naše rozmanité vlastnosti zariadení a jedinečný System Free koncept Vám pri tom pomôžu.

Vysoká účinnosť

Vysoká účinnosť

Tieto zariadenia majú výnimočnú energetickú účinnosť. S ohľadom na smernicu ErP uviedlo Hitachi na trh zariadenia, ktoré už dnes zodpovedajú budúcim štandardom smernice. Aby ste boli vždy v stave najnovšieho technického pokroku.

Vstupné a vystupné signály k dispozícii

Vstupné a vystupné signály k dispozícii

Na štandardných plošných doskách všetkých vnútorných a vonkajších zariadení sú štandardne dostupné vstupné a výstupné signály. Kontakty ako napr. zap-/vypnutie, hlásenie poruchy, signál odmrazovania, prevádzka chladenia, kúrenia sú vždy dostupné.

System Free kompatibilné

System Free kompatibilné

Všetky vnútorné zariadenia série System Free môžu byť kombinované so všetkými vonkajšími zariadeniami Utopia (PAC) a SetFree (VRF). Všetky diaľkové ovládače sú taktiež prispôsobené tomuto systému. To pre Vás znamená:  veľkú variabilitu vnútorných zariadení, takmer najvyššie možné pokrytie výkonov vonkajších jednotiek, vynikajúce hodnoty hlučnosti, najvyššie možné dĺžky inštalačných rozvodov, kompaktné rozmery, najlepšie kombinačné možnosti

System Free vnútorné jednotky: účinné a inovatívne

S našimi vnútornými jednotkami ste vždy na tej správnej strane. Pretože sú kompatibilné s vonkajšími jednotkami Utopia (PAC) a SetFree (VRF), môžete sa úplne individuálne prispôsobiť klimatickej situácii na danom mieste. Naše technické know-how Vám umožňuje flexibilné a účinné rozloženie, šité na mieru Vášmu zákazníkovi.

Automatický reštart po výpadku napájania

Automatický reštart po výpadku napájania

Cez diaľkový ovládač (PC-ARF / PC-ART) môže byť zvolené, či sa zariadenie po výpadku elektrického napájania automaticky zapne ak pred výpadkom bolo v prevádzke.

Antibakteriálna kondenzačná vaňa

Antibakteriálna kondenzačná vaňa

V kondenzačnej vani je zabudovaný granulát obohatený striebornými iónmi. Tento antibakteriálny prostriedok brzdí tvorbu plesní a baktérií, tvoriacich sa v stojacej kondenzačnej vode. Trvanlivosť v prevádzke chladenia: okolo 10.000 hodín (cca. 5 rokov).

Dodatočný stupeň vzduchového výkonu

Dodatočný stupeň vzduchového výkonu

Obzvláš pri krátkych vzduchotechnických rozvodoch nie je rozhodujúci tlak, ale primeraný objem vzduchu. Pre tento prípad je k dispozícii nový stupeň vzduchového výkonu „nízke otáčky vzduchu“.

Redukcia hluku použítím EC motorov ventilátorov

Redukcia hluku použítím EC motorov ventilátorov

Pre zvýšenie účinnosti sú naše nové zariadenia prevažne vybavené s najnovšou technológiou EC motorov ventilátorov. Použitím EC motorov spĺňajú nové série už teraz budúce požiadavky smerníc EU 2015. Konštrukciou zariadení, objemovým znížením prietokov a s použitím nových motorov boli významne zlepšené hodnoty hlučnosti.

Čerpadlo odvodu kondenzátu

Čerpadlo odvodu kondenzátu

Výtlačná výška kondenzátu je, v závislosti od zariadenia medzi 600 až 850 mm od spodnej hrany zariadenia. V režime chladenia pracuje v trvalej prevádzke. Koncový spínač automaticky vnútorné zariadenie vypne, ak by malo dôjsť k problémom s odvodom kondenzátu.

0,6 KS pripojiteľné

0,6 KS pripojiteľné

Kontinuálnym sprísňovaním nárokov na úsporu energií je v budovách potrebný čoraz menší vykurovací resp. chladiaci výkon. Hitachi na túto požiadavku reagovalo a s výkonom 0,6 KS koncipovalo menšie výkony vnútorných jednotiek. Nové vnútorné zariadenia môžu byť kombinované s vonkajšími zariadeniami FS(V)N(Y)3E ako aj FSXN1E. Tieto môžu byť nastavené presne na požadovaný výkon (prepínačmi) alebo v prípade FSXN1E kombinované so zariadením s výkonom 0.6KS.

Obzvlášť vhodné pre hotely

Obzvlášť vhodné pre hotely

Všetky naše zariadenia prirodzene môžu byť zabudované do hotelových prevádzok. Naše zariadenia RPK 0.6-1.5FSNH3M s oddeleným expanzným ventilom, RPI 0.6-6.0FSN4E, ako aj RPIM 0.6-1.5FSN4E, sú však obzvlášť vhodné pre zabudovanie do hotelových izieb.

Pripojenie čerstvého vzduchu

Pripojenie čerstvého vzduchu

Zariadenie obsahuje zodpovedajúce vybavenie v svojom ráme. Cez tento otvor môže byť v prípade požiadavky primiešavaný čerstvý vzduch. Množstvo je závislé od veľkosti výkonu zariadenia.

Pohybový senzor

Pohybový senzor

Pohybový senzor zabudovaný do panelu kontinuálne monitoruje pohyb v priestore. Tomuto zodpovedajúc je prispôsobený výkon zariadenia. Senzor je vyvinutý pre naše Premium 4-smerné kazety a podstropné zariadenia a pracuje s dosahom cca. 7 m. Zákaznícky orientované nastavenie tejto funkcie je možné výlučne s diaľkovým ovládačom PC-ARF. Touto funkciou užívateľ ušetrí energiu nasledovne: prispôsobením otáčok ventilátora, zmenou žiadanej hodnoty (1–2 °C), zmenou uhla výpustu vzduchu. Dosiahne sa úspora energie v chladení až do 14 %! Ak v priestore nie je rozpoznaný žiadny pohyb, zariadenie sa automaticky vypne. Tým je úspora 100 %!

Rozsah detekcie pohybového senzora

Utopia: flexibilná a rozmanitá

Naše PAC systémy bodujú svojou jedinečnou flexibilitou a kompaktným vyhotovením. Významne ich pritom podporujú System Free vnútorné zariadenia. Takto vytvoríte riešenia klimatizácie aj pre najmenší priestor a pre takmer všetky výzvy, pred ktoré Vás klimatizácia môže postaviť. Individuálne, zostavenú na mieru pre Vášho zákazníka.

Ľubovoľné kombinačné možnosti

Ľubovoľné kombinačné možnosti

Uľahčíme Vašu projekciu a umožníme Vám ľubovoľnú kombináciu od 50 – 120 % (v závislosti od zvolených vonkajších jednotkiek a celkovej inštalácie).

Kúrenie do -20 °C

Kúrenie do -20 °C

Využite funkciu tepelného čerpadla, pre energeticky úsporné vykurovanie priestorov. Aj pri nízkych vonkajších teplotách dosahujú naše zariadenia, cez svoju vysokú účinnosť, nízku spotrebu energie. Skontrolujte, či Vaše tepelné čerpadlo môže nahradiť konvenčný vykurovací systém.

Chladenie do -15 °C (štandard -5 °C)

Chladenie do -15 °C (štandard -5 °C)

Zabudovaná zimná regulácia umožňuje chladenie do -15 °C. Otáčky ventilátora vonkajšej jednotky sú automaticky redukované, pre stabilitu kondenzačného tlaku. Na zariadení sa táto funkcia musí povoliť, pretože je štandardne prednastavená na -5 °C.

Servis / diagnostika cez 7-segmentové zobrazenie

Servis / diagnostika cez 7-segmentové zobrazenie

Pomocou káblového diaľkového ovládača alebo cez 7-segmentové zobrazenie na vonkajšom zariadení, môžu byť zistené všetky relevantné údaje o systéme. Údaje sú ukladané, ak by boli potrebné v prípade poruchy.

Predplnené pre 30 m chladiacich rozvodov

Predplnené pre 30 m chladiacich rozvodov

Pre Vašu inštaláciu, najjednoduchšiu, ako je to možné, predpĺňame naše vonkajšie zariadenia s chladivom R410A, pre dĺžky inštalácie až do 30m.

Individuálna prevádzka s IVX-technógiou

Individuálna prevádzka s IVX-technógiou

Našich sedem výkonov od 5 do 30kW (dostupné v 230 a 400 V) Vám ponúka najvyššiu možnú individuálnosť. Zariadenia vyfukujú horizontálne a tým významne sporia miesto inštalácie oproti zariadeniam vyfukujúcim dohora. Môže byť individuálne regulovaných až do 8 rozličných vnútorných jednotiek z línie System Free. Oproti v typických zariadeniach použitej simultánnej prevádzke vnútorných jednotiek, umožnilo Hitachi s IVX-technológiou jedinečnú samostatnú reguláciu v každom priestore. Expanzné ventily vo vnútorných jednotkách môžu byť samostatne ovládané a tým sa individuálne prispôsobiť požiadavke priestoru.

Individuálna prevádzka s IVX-technógiou

SetFree: vysokoúčinné a mnohostranné

Naše VRF systémy pracujú úsporne a pritom na najvyššej úrovni. K tomu nájdete výkonovo cenový pomer, ktorý pasuje. Tým ušetríte náklady pred, počas a aj po inštalácii. Zároveň máte k dispozícii široký výkonový rozsah a flexibilitu vnútorných zariadení System Free. To je výhodné pre Vás a Vašeho zákazníka!

90 m výškové prevýšenie (samostatný split)

90 m výškové prevýšenie (samostatný split)

Práve pri vysokých budovách môže pre Vás byť výhodou možnosť preklenúť najvyššie dovolené prevýšenie. 90m prevýšenie je možné pre základné modely (5 / 6 / 8 / 10 / 12 KS) v 2-trubkovej prevádzke.

2 & 3 trubkový systém

2 & 3 trubkový systém

S našimi FSXN1E a FSXNH si v jednom zariadení môžete zvoliť: chcete 2 trubkový systém tepelného čerpadla alebo 3 trubkový systém so spätným získavaním tepla? Obidva systémy sú možné s rovnakým modulom. Pri 3 trubkovom systéme je nutné použitie prepínacích CH boxov.

2 & 3 trubkový systém


KONTAKT

Oficiálny distribútor

COOL, s.r.o.
Rezedova 5,
821 01 Bratislava

logo cool clima

+421-2-43 63 75 81
+421-2-43 63 75 82

mail@coolclima.sk
www.coolclima.sk
 • Podokenné Shirokuma NOVÉ

  Slideshow

 • Štandardny dialkovy ovladac

  Slideshow

 • Zariadenia Premium

  Slideshow