PROFESIONÁLNE
ZARIADENIA

Inštalačne vlastnosti SetFree FSXN1E


Možné zabudovanie ako 3-trubkový systém so spätným získavaním tepla ako aj 2-trubkový systém tepelného čerpadla

Vonkajšie jednotky od Hitachi sú vybavené systémom spätného získavania tepla a 2-trubkovým systémom tepelného čerpadla. Tým nie sú potrebné prerábky systému po voľbe rozloženia. Zároveň sa znižujú časové a pracovné nároky inštalácie na mieste zabudovania.

Vonkajšie jednotky od Hitachi môžu byť prevádzkované ako 3-trubkové (spätné získavanie tepla) ako aj 2-trubkové zariadenie. Príslušný systém je zvolený cez počet pripojených trubiek rozvodov. Pri 3-trubkovom systéme musia byť zabudované prepínacie boxy. Pomocou modulovej stavby vonkajších jednotiek až do 18 KS (50,4kW) sa systém stal ešte flexibilnejší.

Vonkajšie jednotky od Hitachi obrázok

Flexibilné programovanie

Príklady: vstupné a výstupné signály série FSXN1E

Ako jediný výrobca na trhu Vám ponúkame flexibilné programovanie vstupných a výstupných signálov systémov SetFree. Séria
FSXN1E má k napr. k dispozícii 3 vstupné signály, ktoré môžu byť naprogramované na plošnej doske vonkajšej jednotky. Z celkovo
deviatich vstupných signálov môžu byť tri ľubovoľne vybrané a nakonfigurované. Dodatočne môžu byť vybrané a naprogramované dva zo štyroch výstupných signálov. 

Signály môžu byť kedykoľvek zmenené a prispôsobené zodpovedajúcim potrebám a požiadavkám. Tým dosiahnete kontrolu signálov prispôsobenú presne na mieru daného okolia.

Dostupné pripojenia signálov

Systém obsahuje nasledovné vstupné a výstupné porty: 

Vonkajšie jednotky od Hitachi tabuľka


Variabilná konfigurácia

Zariadenia FSXN1E majú k dispozícii rozličné signály, ktoré sú popísané v nasledovnej tabuľke. Tieto signály sa nastavujú na plošnej doske vonkajšej jednotky.

Zariadenia FSXN1E výstupné signály

Takmer všetky zariadenia FreeSystem disponujú s horeuvedeným flexibilným programovaním – a to ako u vonkajších, tak aj u vnútorných zariadení. Spýtajte sa Vášho odborného partnera na presné parametre – kompetentne Vám poradí.

Zariadenia FSXN1E tabuľka

KONTAKT

Oficiálny distribútor

COOL, s.r.o.
Rezedova 5,
821 01 Bratislava

logo cool clima

+421-2-43 63 75 81
+421-2-43 63 75 82

mail@coolclima.sk
www.coolclima.sk
  • Podokenné Shirokuma NOVÉ

    Slideshow

  • Štandardny dialkovy ovladac

    Slideshow

  • Zariadenia Premium

    Slideshow