PROFESIONÁLNE
ZARIADENIA

Vzduchotechnika a rekuperácia

Optimálne riešenie pre každú plochu

Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenia Hitachi sú vysokomoderné, výkonné systémy pre inteligentné vybavenie najrozličnejších priestorov a budov. Náš rozsiahly sortiment dovoľuje maximálnu flexibilitu a individualitu pri zložení, konštrukcii a projekcii Vašich zariadení.

Kit priameho výparníka DX Kit 

Kit priameho výparníka DX Kit

Náš DX Kit II je riadiaca jednotka externého tepelného prenosu. Môže byť využitá ako v klasických VZT systémoch a vzduchových clonách, tak aj v systémoch spätného získavania tepla.

Kanálové zariadenia RPI

Kanálové zariadenia RPI

Pri závesných stropoch a bývalých šachtách siahnite po našich kanálových zariadeniach RPI. So svojim plochým, robustným dizajnom so zosilnenou konštrukciou pre vyššiu pevnosť potrebuje iba málo miesta.


Kit čerstvého vzduchu - Econofresh (opcia)

Kit čerstvého vzduchu - Econofresh (opcia)

Kit čerstvého vzduchu - Econofresh je toho času na trhu jedinečný a dovoľuje Vám zaplánovať to to príslušenstvo aj do menších projektov klimatizácie. Je vhodný pre modelový rad RPI 4.0-6.0 FSN4E. Môže ním byť nastavené mi nimálne požadované množstvo čerstvého vzduchu. Podľa podmienok sa zariadenie samostatne nastaví na „free cooling“. Ak by výkon nebol dostatočný, je automaticky spínaná prevádzka kompesora. Tým vzniká veľká energetická úspora pre priestory s vysokou požiadavkou chladenia v určitých ročných obdobiach, ako napr. u dáto vých centier, predajniach s vyšším tepelným zaťažením cez osvetlenie (o.i.), športových centier, diskoték, barov, zasadacích miestností atď.

Krížové rekuperačné zariadenie KPI

Krížové rekuperačné zariadenie KPI
Čoraz častejšie musí byť do priestorov kontinuálne privádzaný vzduch, ktorý musí byť neustále upravovaný. So zariadením KPI od Hitachi je čerstvému vzduchu odovzdávaná energia odpadového vzduchu na princípe krížového prúdenia v tepelnom vzduchovom výmenníku. K výmene energie dochádza bez vzájomného zmiešania vzduchov.


DX Kit DX Kit

DX Kit Vlastnosti a výhody

DX Kit IINáš DX Kit II má osem prevedení s chladiacimi výkonmi od 5,0 do 25,0 kW. Je kompatibilný s vonkajšími zariadeniami série Utopia, ako aj SetFree. Vyberte si medzi tromi možnými opciami regulácie (vstup vzduchu, výstup vzduchu, externá regulácia výkonu). Získate reguláciu výkonu presne na požadovaný bod.

Vaše plus
 •  Regulácia EC a krokových motorov ventilátorov:
 •  Snímanie signálu „odmrazovanie“ s 3 možnými stavmi 
   správania ventilátora počas odmrazovania -> ventilátor
   beží, redukcia na „nízke“, ventilátor „stop“
 •  Voľba podľa čidla teploty -> čidlo vstupu, externé čidlo
   (stredná hodnota) alebo diaľkové ovládanie (možné iba pri
   regulácii cez vstup vzduchu)
 •  Dobeh ventilátora: než sa systém vypne, krátkodobo
   zariadenie pracuje ďalej
 •  Zabudovanie CO2 senzora (externá dodávka): ak je koncentrácia
   CO2 príliš vysoká, aktiváciou sa ventilátor zopne
  na „vysoké“ otáčkyOdparovací kit
 • Vstup pre núdzový stop od plaváka kondenzátu
 •  Vstup pre núdzový stop od poruchy motora ventilátora
                                     


                                                                 Príklad systému:
                                                                 Regulácia výkonu externým signálom

Kit priameho výparníka SetFree

Kit priameho výparníka SetFree

Tabuľka na stiahnutie vo formáte pdf

RPI - kanálové zariadenie Standard RPI - kanálové zariadenie Standard

RPI - kanálové zariadenie Standard vlastnosti a výhody

Plochý, robustný dizajnPlochý, robustný dizajn
Model RPI má zosilnenú štruktúru, pre dodanie vyššej pevnosti zavesenému zariadeniu. Pretože bol celkový objem zariadenia znížený, potrebuje iba málo miesta. S jednými z najnižších výšok zabudovania v rámci trhu, nájdete pre toto zariadenie miesto v takmer každom podhľade alebo bývalých šachtách, bez veľkých zmien. Oproti predchádzajúcemu modelu má opäť výrazne nižšiu spotrebu energie a tým znižuje náklady. Čerpadlo kondenzátu a vzduchový filter sú súčasťou štandardnej dodávky.

Regulovateľný statický tlak

Zariadenie má tri voliteľné nastavenia statického tlaku a môže byť prispôsobené podmienkam inštalácie. Nastavenie vysokého
statického tlaku je vhodné pre dlhé VZT rozvody, nízke nastavenie je vhodné pre inštalácie s krátkymi vzduchotechnickými rozvodmi.
Motor ventilátora
Na zvýšenie účinnosti bola nová séria vybavená najnovšou technológiou DC motorov ventilátora. Tým je zariadenie podstatne tichšie.
Regulácia DC motora je schopná plynule meniť otáčky motora. Spotreba VZT motorov v rozsahu do 12,5 do 500kW musí od
01.01.2013 spĺňať predpísané hodnoty európskej normy EU-327/ 2011 Lot11. Ovplyvnené zariadenia RPI-(5 a 6) FSN4E zodpovedajú tejto norme.
Zmena pozície sania vzduchu
Otočením polohy časti základného rámu je veľmi jednoducho možná zmena nasávania vzduchu z vodorovnej na zvislú a naopak.
Vylepšené vzduchové množstvá
Obzvlášť pri krátkych vzduchotechnických rozvodoch nie je rozhodujúci tlak, ale primeraný objem vzduchu. Pre tento prípad použitia
je k dispozícii nový stupeň otáčok „nízke otáčky vzduchu“.
Kit čerstvého vzduchu Econofresh (opcia)
Kit čerstvého vzduchu - Econofresh je toho času na trhu jedinečný a dovoľuje Vám zaplánovať toto príslušenstvo aj do menších
projektov klimatizácie. Je vhodný pre modelový rad RPI 4.0-6.0 FSN4E. Môže ním byť nastavené minimálne požadované množstvo
čerstvého vzduchu. Podľa podmienok sa zariadenie samostatne nastaví na „free cooling“. Ak by výkon nebol dostatočný, je automaticky spínaná prevádzka kompesora. Tým vzniká veľká energetická úspora pre priestory s vysokou požiadavkou chladenia v určitých ročných obdobiach, ako napr. u dátových centier, predajniach s vyšším tepelným zaťažením cez osvetlenie (o.i.), športových centier, diskoték, barov, zasadacích miestností atď.

                                                                                    Kit čerstvého vzduchu Econofresh (opcia)
Kanálové Set Free

Kanálové Set Free 2

Tabuľka na stiahnutie vo formáte pdf

Econofresh - kit čerstvého vzduchu Econofresh - kit čerstvého vzduchu

Econofresh - kit čerstvého vzduchu vlastnosti a výhody

Econofresh - kit čerstvého vzduchu Econofresh môťe byť použitý na energeticky úsporný odvod tepelnej záťaže z vnútorných priestorov, v kombinácii s kanálovými zariadeniami RPI s chladiacimi výkonmi 10 až 14 kW. Tu je využitý vonkajší vzduch na voľné, priame chladenie. Typickými oblasťami nasadenia sú dátové centrá, obchody alebo supermarkety so silnou produkciou tepla (chladiace pulty, svetelné rampy, pekárenské časti, atď). Hitachi je pritom jediný výrobca klimatizácií, ktorému sa podarilo integrovať koncept voľného chladenia do VRF split systémov.

Inteligentný prívod čerstvého vzduchu
Ak je teplota vonkajšieho vzduchu nižšia, ako je žiadaná vnútorná teplota, privádza Econofresh chladný vonkajší vzduch, až pokiaľ nie
je dosiahnutá nastavená požadovaná teplota vnútorného priestoru. Ak zariadenie počas určitého času zistí, že nastavená vnútorná
teplota nemôže byť voľným chladením dosiahnutá, privrie sa vo vnútri zariadenia Econofresh klapka (je dodávané minimálne
žiadané množstvo čerstvého vzduchu) a vonkajšie zariadenie vykonáva chladenie cez kanálové zariadenie. Integrovateľný CO2
senzor (externá dodávka) navyše zabezpečí kontinuálne dobrý vzduch v priestore. Využitím Econofresh sú možné potenciálne
úspory energie až do 50 %.

Econofresh

Tabuľka na stiahnutie vo formáte pdf

KPI - aktívne rekuperačné zariadenie KPI - aktívne rekuperačné zariadenie

KPI - aktívne rekuperačné zariadenie vlastnosti a výhody

Zariadenie KPI

Naše aktívne zariadenie KPI už dnes spĺňa budúce požiadavky požiadaviek ErP (Energy related Products). EC motory ventilátora dosahujú zníženie príkonu až do 51 %. Rekuperačný výmenník môže byť voliteľne celuloidový alebo hliníkový. Čerstvý a odpadový vzduch sú vo výmenníku oddelené. Prevádzka bypasu umožňuje voľné chladenie, prípadne kúrenie. Séria KPI E3E môže byť zabudovaná aj vertikálne.


Zodpovedajúc podmienkam je regulácia navrhnutá tak, aby bola nastavená želaná teplota dosiahnutá pomocou integrovaného priameho tepelného výmenníka. Ak zvolenú teplotu nemôže dosiahnuť, prejde vonkajšie zariadenie na reguláciu zap / vyp, ponechá však vnútorný ventilátor v chode, pre zabezpečenie čerstvého vzduchu v priestore.

KPI Zariadenie

Vaše plus:
 • 3 výkonové prevedenia
 • Krížový rekuperačný výmenník voliteľne celuloidový alebo hliníkový
 • Vzduchové množstvá od 500~1000m³ /hod. s voliteľným ext. tlakom
 • Latentné a senzibilné spätné získavanie tepla
 • Čerstvý a odpadový vzduch sú oddelené rekuperačným výmenníkom
 • Prevádzka bypas umožňuje voľné chladenie prípadne kúrenie
 • Ovládanie môže byť vykonávané oddelene alebo cez vnútorné zariadenie
 • H-Link rozhranie umožňuje prepojenie s nadradeným systémom ovládania budov (BMS - napr. ModBus, Lonworks, KNX atď.)
 • Zodpovedá nariadeniam ErP Lot11

Automatický režim (výrobné nastavenie)
V závislosti od nameraných hodnôt teploty (vnútorná / vonkajšia / žiadaná hodnota) je klapka regulovaná automaticky. Regulácia sa snaží dosiahnuť maximálnu účinnosť. Poznámka: pod 8°C nie je povolené voľné chladenie! Zariadenie projektujte tak, aby vzduchotechnické rozvody nemali príliš veľké tlakové straty. Izolujte oba rozvody ktoré vedú von. Pri príliš chladnom vonkajšom vzduchu je nutné čerstvý vzduch predohriať.

Automatický režim KPIAutomatický režim KPI

Tabuľka na stiahnutie vo formáte pdf

KPI - rekuperačné zariadenie KPI - rekuperačné zariadenie ikony

KPI - rekuperačné zariadenie vlastnosti a výhody

Hitachi KPI zariadenieČoraz častejšie musí byť do priestorov kontinuálne privádzaný čerstvý vzduch. Toto samozrejme znamená, že tento vzduch musí byť neustále upravovaný. So zariadením KPI od Hitachi je čerstvému vzduchu odovzdávaná energia odpadového vzduchu na princípe krížového prúdenia v tepelnom výmenníku. K výmene energie dochádza bez vzájomného zmiešania vzduchov. V prípade hliníkového prevedenia, je prenášaná dokonca aj latentná energia.

Vaše plus
 • 6 výkonových prevedení
 • Krížový rekuperačný výmenník voliteľne celuloidový alebo hliníkový
 • Vzduchové množstvá od 250~2000m³ /hod. s voliteľným ext. tlakom
 • Latentné a senzibilné spätné získavanie tepla
 • Čerstvý a odpadový vzduch sú oddelené rekuperačným výmenníkom
 • Prevádzka bypas umožňuje voľné chladenie prípadne kúrenie
 • Ovládanie môže byť vykonávané oddelene alebo cez vnútorné zariadenie
 • H-Link rozhranie umožňuje prepojenie s nadradeným systémom ovládania budov (BMS - napr. ModBus, Lonworks, KNX atď.)
 • Zodpovedá nariadeniam ErP Lot11

Opcionálne funkcie
 • Regulácia predohrevu vzduchu
 • Vstup termo vyp, hlásenie kontroly vzduchového filtra, možnosť externého zap- / vypnutia
 • Chladenie / kúrenie v kooperácii s klimatizačným zariadením
 • CO2 senzor
 • Termo zap s najvyššími otáčkami ventilátora
 • 3 stupne ventilátora, vytvorenie podtlaku / pretlaku

Princíp funkcie rekuperačného zariadenia KPI (zobrazenie systému)
Princíp funkcie rekuperačného zariadenia KPI

KPI tabuľka Hitachi

KPI Model Hitachi tabuľka

Tabuľka na stiahnutie vo formáte pdf

KONTAKT

Oficiálny distribútor

COOL, s.r.o.
Rezedova 5,
821 01 Bratislava

logo cool clima

+421-2-43 63 75 81
+421-2-43 63 75 82

mail@coolclima.sk
www.coolclima.sk
 • Podokenné Shirokuma NOVÉ

  Slideshow

 • Štandardny dialkovy ovladac

  Slideshow

 • Zariadenia Premium

  Slideshow